سوابق حرفه ای

عضو کمیته حقوقی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله سپهر عدالت

مدیر هنری شرکت نوآوران تحقیق

کارشناس رسمی دادگستری

مدرس دانشگاه علمی کاربردی

مدیر هنری روزنامه ایران

صلاحیت های کارشناسی گرافیک

ارزیابی فضاهای تبلیغاتی در استادیوم های سطح کشور/ لیگ برتر فوتبال

تعيين اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهيزات تبليغاتي

ارزيابي طراحي گرافيك دوبعدي و سه بعدي

ارزيابي و تعیین خسارت طرح

ارزيابي امتياز و كمپين تبليغات

ارزيابي مالكيت معنوي آثار هنري

ارزیابی امتیاز و برند

برخی از کارشناسی های انجام شده

انجام کارشناسي پرونده هايي از طريق مراجع قضايي

تعیین خسارت طرح و گرافیک در اختلاف کارفرما و پيمانکار

ارزيابي امتیازو برند چندین کارخانه و تولیدکننده داخلی

تعيين اجاره بهاء جهت مزايده تابلوهاي تبليغاتي فرودگاه امام خميني

تعيين اجاره بهاء جهت مزايده تابلوهاي تبليغاتي فضاهاهای تبلیغاتی سطح جزیره کیش

تعيين اجاره بهاء جهت مزايده تابلوهاي تبليغاتي و تبليغات محيطي راه آهن شهری (مترو)

تعيين اجاره بهاء جهت مزايده تابلوهاي تبليغاتي شهرستان لواسان

ارزیابی فضاهای تبلیغاتی برج میلاد/بیلبورد

ارزیابی فضاهای تبلیغاتی در استادیوم های سطح کشور/ لیگ برتر فوتبال

تعيين خسارت پيمانکار تابلوهاي تبليغاتي شهرداري استان قم

تعيين خسارت و ارزش بهره بردا ري تابلوهاي تبليغاتي شهرداري فيروزکوه

تعیین خسارت طرح در اداره مالیات شهرستان رشت

تطبیق و تشخیص تغییرتصاویر توسط نرم افزارهای گرافیکی (فتوشاپ و...) درمراجع قضایی و بیمه رازی

ارزش گذاري همايش هاي تبليغاتي داخلي وخسارت وارده به برخي از موسسات شرکت کننده در همايش ها

ارزيابي و تطبيق چندين طراحي لوگو(برند) داخلي وخارجي کارشناسي- مالکيت مادي / معنوی

تعيين اجاره بهاء تلويزيون شهري در وزارت ورزش و جوانان

انجام کارشناسي در هيات هاي مختلف کارشناسان رسمي دادگستري

 

موارد کارشناسی طراحی و گرافیک

دو هفته نامه سپهر عدالت

حقوقی، فرهنگی، اجتماعی