تضمینات ناظربرحق ازادی متهم درمرحله پیش ازمحاکمه بارویکردقانون ایین دادرسی کیفری ۹۲واعلامیه جهانی حقوق بشر

تضمینات ناظربرحق ازادی متهم درمرحله پیش ازمحاکمه بارویکردقانون ایین دادرسی کیفری ۹۲واعلامیه جهانی حقوق بشر

 

     یکی از موهبت‌های الهی که خداوند به بشر ارزانی داشته حق آزادی می‌باشد. آزادی شخصی پایه و شالوده تمام حقوق می‌باشد زیرا بعد از حق زندگی فرد باید آزاد باشد تا بتواند از حق زیستن خود بهره‌مند گردد. باتوجه به حق آزادی متهم، قوانین خاصی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و اعلامیه جهانی حقوق بشر تمهیدات خاصی را در این خصوص اتخاذ کرده‌اند. مانند حقوقی از جمله حق مصونیت از دستگیری و بازداشت غیرقانونی، حق استفاده از وکیل مدافع، حق برخورداری از محاکمه سالم و منصفانه برای تضمین آزادی فرد.

در عرصه بین‌الملل حقوق متهم به ویژه حق آزادی وی مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص در اعلامیه جهانی حقوق بشر موارد خاصی بیان گردیده‌است، باتوجه به اهمیت موضوع قانونگذاران کشورهای مختلف در خصوص تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سعی کرده‌اند تا حد ممکن حقوق متهم و بخصوص حق آزادی متهم را مورد توجه قراردهند. البته با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کشورمان می‌توان بیان داشت که حق آزادی فرد نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و نمود آن در افزایش میزان انواع قرارهای محدود کننده آزادی فرد می‌باشد. مهمترین هدف پژوهش نقد و بررسی حق ازادی متهم در ق.آ.د.ک.۹۲واعلامیه جهانی حقوق بشر در مراحل مختلف دادرسی و تلاش در ارایه راهکار علمی و عملی برای ایجاد هماهنگی بین اصول حقوق بشر و ق.آ.د.ک.۹۲در زمینه تضمینات ناظر بر حق ازادی متهم و رفع نواقص قانون مزبور می باشد.وروش اجرا و پژوهش توصیفی تحلیلی بوده وداده ها و اطلاعات مورد نیاز پس از استخراج از منابع اصلی و فرعی راجع به موضوع حق آزادی متهم بکار گرفته شده و فیشهایی تهیه و به کتابخانه هاوسایتها مراجعه شده و با مساعدت استاد راهنما از آن روش استفاده می شودومهمترین سوال پژوهش :آیا ق.آ.د.ک۹۲در باب رعایت تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد؟که در فرضیه به این رسیدم که به نظر می رسد که ق.آ.د.ک.۹۲با تظمینات پیشبینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر تا حدودی منطبق است هر چند تا نقطه مطلوب فاصله دارد.نتیجه گیری:مهمترین مرحله دادرسی کشف جرم و تعقیب متهم است زیرا در این مرحله دادرسی پایه ریزی می شود.و افراد در برابر ظابطان دادگستری قرار می گیرند و بعضا حق ازادی انها سلب می شود در مرحله تحقیقات مقدماتی ومرحله ئ دادرسی حق ازادی متهم با وجود قرارهای تامینی کیفری جدید و حق داشتن وکیل در جرایم سنگین باعث می شود که حق آزادی متهم تا حد امکان رعایت شود.با توجه به موارد مطروحه هر دو فرضیه پژوهش تایید می گرددو ق.آ.د.ک.۹۲تا حد امکان توانسته حق آزادی متهم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته را به رسمیت بشناسد و مورد تقنین قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 2 =