صلاحیت ها

سوابق حرفه ای

 فعالیت های مختلف هنری و تبلیغاتی در شرکت های دولتی مانند صدا وسیما وموسسات خصوصی دیگر

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی برخی از مراکز دولتی وخصوصی از جمله بیمارستان کودکان مفید

طراح وگرافیست در شرکت تبلیغاتی و فرهنگی وادی به مدیریت حسین خسرو جردی

مشاوره کارشناسی( حقوقی) با گرافیست ها، طراحان و موسسات تبلیغاتی

عضو کمیسیون اعطای صلاحیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان تهران

عضو کمیته حقوقی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله سپهر عدالت

مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله رنگارنگ

مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران 

مدیر هنری شرکت نوآوران تحقیق

مدیر هنری روزنامه ایران ورزشی

مدیر هنری روزنامه ایران

صلاحیت های اکتساب شده

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

ارزیابی طراحی گرافیک دوبعدی و سه بعدی

ارزیابی و تشخیص مالکیت صنعتی

 ارزیابی مالکیت معنوی آثار هنری

 ارزیابی امتیاز و کمپین تبلیغات

ارزیابی طرح