لیلا مشتاقی هستم کارشناس رسمی دادگستری؛دانشجوی رشته حقوق و دانش آموخته دانشگاه الزهراء در رشته گرافیک، ومدرک کارشناسی ارشد را در این رشته اخذ کردم. درسال 1373 در روزنامه ایران با عنوان گرافیست و مدیر هنری مشغول شدم .همزمان  با  فعالیت در زمینه هنر و گرافیک، مطالعات حقوقی نیز داشته ام. دلیل این مطالعات از سویی علاقه و ازسویی حل مشکلات حقوقی دررشته گرافیک و رشته های هنری که می توانست راه گشایی برای هنرمندان وکارفرمایان ( سفارش دهندگان کارهای هنری) باشد.در سال 1380  مجوزنشریه ای را گرفتم و اکنون نیز مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه حقوقی سپهر عدالت می باشم.در سال 1389 از کانون کارشناسان دادگستری تهران  پروانه کارشناسی خود را در زمینه طراحی وگرافیک دریافت نمودم .و همزمان فعالیت خود را در حوزه حقوقی با انجمن صنفی طراحان گرافیک  ایران آغاز کرده و در حال حاضر عضو کمیته حقوقی این انجمن هستم.

در تصویرسازی ، نقاشی و شعرهم دستی بر قلم دارم. و چند نمایشگاه نقاشی برگزار کرده ام. در خصوص موضوعات حقوقی درزمینه هنر و گرافیک تحقیقاتی را انجام دادم که حاصل آن مقالاتی چاپ شده در نشریات مختلف از جمله  نشریه چاپ و نشر و سپهر عدالت می باشد.

 

 

ليلا مشتاقي          متولد: تهران- سال:1349       گرافيست،نقاش و شاعر

 سابقه اجرايي:23سال            سابقه تدريس:10سال

-کارشناس ارشد گرافيک

-کارشناس رسمي دادگستري در  رشته طرح وگرافيک   (شماره پروانه: 5299-50-01-11)

-مدرس دانشگاه علمي کاربردي رشته گرافيک

-عضو انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران

-عضو کميته حقوقي انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران

-مدير هنري شرکت نوآوران تحقيق

-صاحب امتياز ومدير مسئول مجله رنگارنگ و سپهر عدالت (نشريه حقوقي) ازسال 1380  تا اکنون

-طراح وگرافيست روزنامه ايران و ايران ورزشي 1373-1380  

-صاحب امتيازانتشارات مدادسياه

-کسب رتبه اول درپنجمين جشنواره مطبوعات

-سخنراني و شرکت در نشست هاي حقوقي در  انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران

-تدوين چند مقاله درمجلات صنعت وچاپ و سپهر عدالت  درخصوص گرافيک، کارشناسي کارهاي هنري ومالکيت معنوي و ارايه اشعار در مجلات مذکور

-برگزاري نمايشگاه هاي انفرادي (نقاشي و گرافيک)