تأثیر ویروس کرونا(کووید-19) بر استراتژی های صنعت تبلیغات در جهان