تابلوی “پیوند” از مجموعه درخت خانم لیلا مشتاقی در نمایشگاه گروهی زرنا به نمایش در آمد