لیلا مشتاقی بعنوان یکی از اعضای “کمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته طراحی و گرافیک” منصوب گردید