مقاله ای با عنوان تأثیر ویروس کرونا(کووید-19) بر استراتژی های صنعت تبلیغات در جهان در روزنامه ایران به چاپ رسید.